Điểm tin & Sự kiện
ELLE giới thiệu: 1Q84 (tập 3) – Haruki Murakami
1Q84 không chỉ là một câu chuyện vừa hấp dẫn vừa khơi gợi suy tư về bản chất của...
ELLE Team
Điểm tin & Sự kiện
ELLE Giới thiệu: 1Q84 - Haruki Murakami
1Q84 của Haruki Murakami là một tác phẩm thú vị và ly kỳ mà chúng ta không nên bỏ qua.
ELLE Team