Xu hướng & Cảm hứng
3 mùi hương trong thế giới nước hoa đã làm nên lịch sử
[Tạp chí ELLE - 4/2016] Khi Marilyn Monroe trả lời Georges Belmont rằng nàng chỉ “mặc” 5 giọt...
Doan Truc