ELLE Interview
Hà My - Lãng quên sự nổi tiếng!
Làm nghề hơn 10 năm, ra mắt 3 album gặp bao trắc trở, cuối cùng quyết định an phận với nghiệp ca...
ELLE Team