Tin thời trang
Khả Ngân & Huỳnh Anh trong BST mới của Adidas NEO
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2015 - Thể hiện đúng tinh thần trẻ và nhiệt huyết...
ELLE Team