Thế giới văn hóa
Đảo Của Dân Ngụ Cư nhận 3 giải thưởng danh giá tại AIFFA 2017
Vượt qua 109 phim dự thi dự tranh và 50 phim lọt vào vòng trong, Đảo của dân ngụ cư đã lập kỷ...
SP