Thế giới thời trang
Thời trang trong phim Aladdin - Cuộc giao thoa giữa văn hoá Trung Đông và thời trang đường phố
"Nó là sự giao thoa của hai thế giới" - Michael Wilkinson, nhà thiết kế phục trang từng được đề...
ELLE Team