Thế giới văn hóa
Hoàng Rob mang “Mặt trời phương Đông” đến Festival Huế 2018
Tại festival Huế 2018, Hoàng Rob sẽ biểu diễn 2 đêm concert riêng mang tên Mặt Trời Phương Đông...
SP