Điểm tin & Sự kiện
ELLE Giới thiệu: Album Angel Eyes - Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn
Với Angel Eyes, Trần Mạnh Tuấn tiếp tục khai thác sâu hơn “tàng thư” jazz đồ sộ của âm nhạc thế...
ELLE Team
Điểm tin & Sự kiện
ELLE Giới thiệu: Album Little Broken Hearts - Norah Jone
Album đánh dấu sự nghiệp 10 năm của Norah Jones, từ album đầu tiên Come Away With Me ngay lập...
ELLE Team