Tin thời trang
Lần đầu tiên Converse kể chuyện theo cách rất Việt Nam qua chiến dịch "Chuyện thật như "Chucks""
Đây là lần đầu tiên Converse Việt Nam đã để một tên chiến dịch bằng tiếng Việt nhằm để chiến...
SP