Thế giới văn hóa
Music video âm nhạc trong năm 2018, động lực nào tạo ra sự bùng nổ?
Nền công nghiệp âm nhạc thế giới năm 2018 đã ghi nhận sự bùng nổ của các music video âm nhạc,...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
Năm mới - Âm nhạc mới
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 3/2018] Năm mới, âm nhạc mới? Tất nhiên, thật khó để xác định...
ELLE Team