Thế giới văn hóa
Nhạc sĩ Tôn Thất An - Người sưu tầm âm thanh cuộc sống
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 8/2018] Sinh ra tại Pháp nhưng lại có chất giọng nhẹ nhàng...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
Bảo tồn bản sắc truyền thống Việt trong dòng chảy âm nhạc đương đại
[Tạp chí ELLE số tháng 1/2018] Đàn bầu kết hợp cùng nhạc rock? Kèn môi, đàn nhị, sáo...
ELLE Team
Thế giới văn hóa
Phó An My – Đặng Tuệ Nguyên: Từ "Đối thoại" sang "Độc thoại" & "Độc hành"
Sau 12 năm trăn trở với âm nhạc dân tộc bằng phương pháp sáng tác và biểu diễn được Phó An My và...
SP