Thế giới văn hóa
Nhạc sĩ Thanh Tùng – Trái tim hào hoa "chung tình"
Trong gia tài nhạc phẩm cũng chính là gia tài tình yêu của mình, nhạc sĩ Thanh Tùng chỉ viết duy...
SP