Sao & ​Showbiz
Ông trùm nhà SM thể hiện mong muốn thành lập nhóm nhạc NCT tại Việt Nam
Sẽ có một nhóm nhạc nam NCT phiên bản Việt ra mắt trong thời gian tới?
ELLE Team