Xu hướng & Cảm hứng
Thư giãn tâm trí tuyệt đối với liệu pháp tắm rừng
Chúng ta có thể detox tâm trí bằng liệu pháp tắm rừng, hay người Nhật gọi là "Shinrin-Yoku"....
ELLE Team