ELLE Interview
Nguyễn Thị Hồng Hạnh: "Ăn chay không chỉ có nấm và đậu hũ"
[Tạp chí ELLE tháng 2/2017] Đằng sau vóc hình nhỏ nhắn của chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh là nhiệt tâm...
Stella Nguyễn