Bí quyết sống
Làm thế nào để động viên cô bạn thân đang suy sụp tinh thần?
Khi cô bạn thân đang suy sụp tinh thần, là một người bạn tốt, chúng ta sẽ chẳng thể làm ngơ....
ELLE Team