Trải nghiệm
Âm nhạc liệu có khả năng thay đổi tâm trạng chúng ta?
Liệu âm nhạc có thể thay đổi tâm trạng của con người? Đây là câu hỏi gây ra khá nhiều tranh cãi...
ELLE Team