ELLE Voice
[ELLE Voice] Sống thật trong thế giới ảo
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 12/2018] Thế giới ảo giải phóng con người ra khỏi những rào...
ELLE Team