Style Guide
Camisole mỏng manh
Camisole, hay được gọi tắt là cami, là chiếc áo không tay, quai áo là dây vải mỏng như sợi mì...
ELLE Team