Tin thời trang
Versace quyết định không tham gia tuần lễ thời trang Haute Couture
Tin tức Versace sẽ không tham gia tuần lễ thời trang Haute Couture tháng 01 năm nay đã làm giới...
Vân Trang