Sao & ​Showbiz
Xa Thi Mạn giữ đúng lời hứa trở lại Việt Nam thăm Lý Nhã Kỳ
Theo thông báo từ trước là vào ngày 24/6, diễn viên đình đám của TVB, Xa Thi Mạn sẽ quay trở lại...
Vân Trang