Trải nghiệm
Bạn đã biết 10 loại bánh ngọt truyền thống ở các quốc gia khác nhau?
Cùng ELLE dạo vòng quanh thế giới để tìm hiểu xem các quốc gia có những món bánh truyền thống gì...
ELLE Team