ELLE Interview
Johnny Depp - Gã trai hoang tàn của Hollywoood
"Nếu có kẻ nào hãm hại gia đinh, bạn bè hay là một người nào tôi yêu - tôi sẽ ăn thịt hắn. Cho...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE