Hoạt động của ELLE
Giới thiệu Ban cố vấn của ELLE Style Awards 2018
NTK Công Trí, siêu mẫu Thanh Hằng, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko, Thư...
ELLE Team