Thế giới văn hóa
"Before the flood" & Tương lai không chốn dung thân
[Tạp chí Phái đẹp ELLE - số tháng 6/2018] Sau "The Revenant" đã mang về tượng vàng Oscar đáng...
ELLE Team