Sao & Style
Adrian Anh Tuấn và Huy Khánh: Danh xưng quý ông cùng những bộ bespoke suit Cao Minh
Quý ông không chỉ là danh xưng nằm ở mặt chữ ra đời theo lịch sử trung cổ, đó còn là hành trình...
SP
Sao & Style
Adrian Anh Tuấn: Sự tối giản của bespoke suit nằm ở chiều sâu
Sự đơn giản đôi khi bắt nguồn từ những đan xen phức tạp. Đó là khi vô vàn những chất liệu cuộc...
SP