Sao & Style
Adrian Anh Tuấn: Sự tối giản của bespoke suit nằm ở chiều sâu
Sự đơn giản đôi khi bắt nguồn từ những đan xen phức tạp. Đó là khi vô vàn những chất liệu cuộc...
SP