Style Guide
4 bước định hình phong cách cá nhân - Sao lại không thử?
Từ lâu, thời trang đã không còn là một khía cạnh được quan tâm bởi những người có am hiểu sâu...
ELLE Team
Thế giới thời trang
Bạn biết gì về thời trang Bắc Triều Tiên?
Bạn biết gì về thị trường thời trang của Bắc Triều Tiên? Họ đúng là nghèo nhưng hoàn toàn không...
ĐIỀN HUYỀN LINH