Thế giới văn hóa
[Điểm tin văn hóa] Vũ Cát Tường tiết lộ concert mới, Ông Cao Thắng bắt tay thực hiện bản điện ảnh Chiến Dịch Chống Ế
Những thông tin đầu tiên về concert "Inner Me" của Vũ Cát Tường, và những dự án điện ảnh hấp dẫn...
ELLE Team