ELLE Interview
Đông Nhi: Yêu tất cả những gì thuộc về cơ thể mình
[Tạp chí ELLE - 5/2016] Tuy có thân hình tương đối mảnh dẻ nhưng Đông Nhi luôn là biểu tượng...
Doan Truc