Bí quyết khỏe và đẹp
Bí quyết làm đẹp qua các thập niên
[Tạp chí ELLE - 11/2015] Phong cách làm đẹp của phụ nữ thay đổi qua từng thời kỳ và chịu ảnh...
Doan Truc