Thế giới văn hóa
Phim Twilight và chặng đường 10 năm: Phát súng nữ quyền đầu tiên
Series phim Twilight đã cho thấy sức ảnh hưởng của phim đối với làn sóng nữ quyền ở Hollywood....
ELLE Team