Trải nghiệm
Đừng xa nhau, đừng quên nhau - blog Thư Uyên
Nhiều khi để tránh một thứ tổn thương chưa kịp tới, mình tập quên đi, mình phai nhạt, mình rời...
thanhphuong
Trải nghiệm
Phải mà có một dòng sông... - blog Thư Uyên
Buổi trưa, ra khỏi văn phòng đi ăn cơm, qua một khách sạn lớn tôi thấy người ta đang dán dở một...
thanhphuong
Trải nghiệm
Vì sao chúng ta dần cô đơn? - blog Thư Uyên
Phải chăng sự phát triển của công nghệ hiện đại có liên quan đến sự cô đơn, vì chúng ta đang dần...
thanhphuong
Trải nghiệm
Thất bại lộng lẫy - blog Thư Uyên
Một khi ta dám thử bắt tay vào hiện thực hoá những giấc mộng đẹp (và ngu xuẩn), thì dù có thất...
thanhphuong