Sao & ​Showbiz
Tâm Bùi: "Tôi tuỳ hứng trong concept mà mình đặt ra"
Để đôi chân dẫn lối, để hình ảnh thay bạn cất tiếng. Tâm Bùi đã lên đường với tâm niệm như thế,...
ELLE Team