Nhà Hàng & Ẩm Thực
Sự kiện Blue Rhythm de Chanel tại Diamond Plaza
Sự kiện Blue Rhythm de Chanel diễn ra tại Diamond Plaza từ 06/08/2015 đến 1208/2015.
Doan Truc