Bộ hình của ELLE
Bộ ảnh sản phẩm Viễn du cuối trời
[Tạp chí ELLE tháng 6/2017] Lên rừng xuống biển hay chỉ “staycation” trong thành phố? Dù lựa...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE
Bộ hình của ELLE
Bộ ảnh sản phẩm Tình Yêu Thuần Việt
[Tạp chí ELLE tháng 4/2017] Ngành công nghiệp chế biến mỹ phẩm “made in Vietnam” vẫn còn rất nhỏ...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE