Bộ hình của ELLE
Bộ hình thời trang We are the world
[Tạp chí ELLE tháng 6/2017] Chúng ta là thế giới. Chúng ta là thời trang. Địa cầu rộng lớn nhưng...
Tạp chí Phái Đẹp ELLE