Xu hướng & Cảm hứng
Clé de Peau Beauté và giấc mơ Kimono
BST Rêve de Kimono (Kimono Dream) là sự hợp tác giữa thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Clé de Peau...
Sophie Thanh Huyen