Bộ sưu tập thời trang
Bộ sưu tập Chloé Thu Đông 2014
Trong các mùa trước, những thiết kế Chloé với tài sáng tạo của Clare Waight Keller luôn lấy cảm...
thanhphuong