Sao & ​Showbiz
Angelina Jolie vỡ òa cảm xúc khi gặp lại Brad Pitt
Tháng 9 năm ngoái, Angelina Jolie và Brad Pitt tuyên bố chia tay. Phải rất lâu sau đó, Angelina...
Vân Trang