Điểm tin & Sự kiện
Tùng Dương đưa "Độc đạo" tới Bài hát yêu thích
Sau chiến thắng ấn tượng tại Bài hát yêu thích năm 2012 với Chiếc khăn Piêu, lần này Tùng Dương...
SP