Sao & ​Showbiz
Sự trở lại của Miley Cyrus tại Wango Tango đài KIIS FM
Một lần nữa chúng ta lại được thấy tên Miley Cyrus trên các bảng xếp hạng âm nhạc, ca khúc mới...
Nguyễn Bích Thủy
Sao & ​Showbiz
Miley Cyrus và Liam Hemsworth: chuyện hợp tan là định mệnh
Miley Cyrus và Liam Hemsworth, chuyện hợp tan có phải là định mệnh?
HLienB