Sao & ​Showbiz
Liệu CL (2NE1) có trở thành "một mẩu" của Black Eyed Peas?
Nếu tin đồn “CL sẽ thay thế cho Fergie để trở thành vocalist của Black Eyed Peas” là sự thật thì...
Dominic Nguyen