Điểm tin & Sự kiện
ELLE Giới thiệu: Album Farmer's Daughter - Crystal Bowersox
Album đầu tiên của á quân American Idols 2010 là câu chuyện về tuổi thơ đầy tổn thương vì bị lạm...
ELLE Team