Điểm tin & Sự kiện
ELLE Giới thiệu: Album Little Broken Hearts - Norah Jone
Album đánh dấu sự nghiệp 10 năm của Norah Jones, từ album đầu tiên Come Away With Me ngay lập...
ELLE Team