Thế giới văn hóa
Loài vẹt Carolina có nguồn gốc từ lục địa Hoa Kỳ đã tuyệt chủng như thế nào?
Trước đây, Hoa Kỳ là một nơi rực rỡ màu sắc khi những đàn vẹt đuôi dài Carolina bay lượn trên...
ELLE Team