Tin thời trang
Thương hiệu Forever 21 chính thức nộp đơn phá sản
Forever 21 chính thức có thông báo về việc nộp đơn xin phá sản.
ELLE Team