Sao & Style
Các thương hiệu đình đám tại Met Gala 2015
Mỗi năm, Met Ball sẽ có một chủ đề khác nhau. Năm nay, Met Gala được tổ chức với chủ đề: “Trung...
SP