Bí quyết sống
Những người nổi tiếng có thói quen đọc sách như thế nào?
Không phải tự nhiên mà nhiều người nổi tiếng đạt được thành công. Bên cạnh tài năng thiên bẩm,...
ELLE Team
Bí quyết sống
Thói quen đọc sách của những người thành công trên thế giới
Chúng ta thường vội quy sự thành công của một người là do họ thông minh, do chỉ số IQ cao hay đồ...
ELLE Team