Sao & ​Showbiz
Britney Spears khéo léo xử lý sự cố trang phục diễn
Vừa qua, ngay lúc đang biểu diễn bài hát "3" trên sân khấu, phần khóa kéo của bộ jumpsuit bó sát...
ELLE Team